Böj kroppen åt sidan

Övningen hjälper dig att hitta rätt sidolutning i uppställningen.