Sidhopp över räck

Fatta tag i räcket med båda händerna, stöd på armarna, hoppa över räcket med benen 3 gånger i följd.