Skidövning - Stakning med frånskjut - frekvens vs kraft