Bunker - Spela

Välj ut lämpliga mål på övningsgrenen dit du ska slå bollen från olika markeringar.