Ivägskjutet

Få en känsla av att stödja genom att trycka ifrån och åka bort från ledaren/väggen.