D. Riktningsförändring

Gör riktningsförändringen med god knäkontroll.