Våga hoppa

Hoppa till en mjuk matta. Genom att ha olika höjder att hoppa från kan du välja själv hur lång flygtur du vill ha.