Spel på 30-bana

Mål level 1: Klara 3-hålsbanan på 12 slag.