Parbro till kvadrat

Samarbeta och gå från parbro till en kvadrat och sen tillbaka igen.