Puttning - Spela

Markera en 9-hålsbana på övningsgreenen med peggar. Avståndet bör varieras mellan 3 och 25 meter.