Bunker - Träffa bollen

Rita en linje i sanden. Ställ dig så att du har linjen mellan fötterna.