Introduktion till Golfäventyret

I golfäventyret är spelet i centrum och vi fokuserar på personbästa och att varje barn utvecklas i sin egen takt.