Parövning: Upphopp med nick

Landa med god knäkontroll och bra balans.