Parövning: Benet upplyft

Spänn mag- och sätesmuskler för att ge ökad stabilitet åt ryggen.