Wedge - Träffa bollen

Variera längden på svingrörelsen. Svinga till ”klockan 9 och 11”.