A. Båda fötterna i marken

Spänn mag- och sätesmuskler för att ge ökad stabilitet åt ryggen.