Parövning: Med inkast

Spänn mag- och sätesmuskler och var noga med att knäet går över foten.