Värdegrundsarbete

En väl genomarbetad värdegrund fungerar bland annat som god hjälp när man ska hälsa nya medlemmar och föräldrar välkomna.