B. Med bålrotation

Bibehåll höftbred fotisättning och var noga med att knäet går rakt över foten