A. Händerna på höfterna

Spänn mag- och sätesmuskler för att ge ökad stabilitet åt ryggen.