Chip - Slå närmare

Slå från fairway eller semiruff där marken är plan. Ungefär 15 meter är ett lagom avstånd till målet på green.