Inspel - Spela

Sätt ut fyra olika avstånd vid övningsgreenen så att du får använda full sving eller nästan full sving.