Bockhopp med trampett

Grenhopp över bock. Bänkar, trampett, bock, matta.